WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM

Zakup produktów własnych lub usług z wyłączeniem handlu, dokonany w naszym przedsiębiorstwie, a następnie terminowa zapłata uprawnia do nabycia i skorzystania z obniżenia wpłaty na PFRON.